New taLentS

Om het voor beginnende muzikanten mogelijk te maken om in te stromen in een orkest, hebben we een leerlingenorkest. 

De leerling-muzikanten kunnen zo al in een heel vroeg stadium gaan samenspelen, een bezigheid die bij het deel uit maken van een orkest heel belangrijk is. Om die reden werd in februari 2011 eerlingenorkest New taLentS opgericht.

New taLentS treedt op tijdens interne jeugdmiddagen. Tevens krijgen zij tijdens de concerten van de vereniging ruimte zich te presenteren.

Doel van leerlingenorkest New taLentS is in groepsverband musiceren en voorbereiden op het deel uitmaken van het Orkest van NLS.

 

De leden die in deze afdeling spelen hebben een leeftijd vanaf 8 jaar.

De repetitie is elke week op dinsdag van 18.45 uur tot 19.30 uur

De dirigent is Emiel van Gemert.

Neem voor informatie contact op met Fernando Beuse